Безпека життєдіяльності. Лекції №1+№2. "Человек должен быть свободен от страха і нужды". Категорії. Небезпеки. Ризик

Безпека життєдіяльності. Навчальна програма. Посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття
Человек должен быть свободен от страха и нужды

ЛЕКЦІЇ
Лекції №1+№2 по ТЕМІ 1: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Додатковий матеріал до лекцій
ЛЕКЦІЯ № 1+ № 2

Матеріал по темі лекції №1 + Додатковий матеріал до лекції №1+2
Матеріал по темі лекції №2 + Додатковий матеріал до лекції №2

Безпека життєдіяльності. Лекция № 3

Безпека життєдіяльності. Лекція № 4

Безпека життєдіяльності. Лекція № 5

Безпека життєдіяльності. Лекція № 6

Безпека життєдіяльності. Лекція № 7

Безпека життєдіяльності. Лекція № 8

Безпека життєдіяльності. Лекція № 9

Практичні роботи з «Безпеки життєдіяльності»

ЛІТЕРАТУРА
Д. В. Зеркалов. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ № 1
Загальні положення. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек

ЗМІСТ ТЕМИ
Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макробіологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Крите-рії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їх порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА
Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання. Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем їхньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їх небезпечності.