Зеркалов Д.В.Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»

Безпека життєдіяльності. Навчальна програма. Посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття

К списку книг

Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.

Р О З Д І Л 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини

Р О З Д І Л 2. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище»

Р О З Д І Л 3. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори

Р О З Д І Л 4. Безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій

Р О З Д І Л 5. Організація і управління безпекою життєдіяльності
ББК 67.9(4УКР)я73 3-57
Рецензенти: доктор технічних наук, професор О.М. Русак; доктор технічних наук, професор Г.М. Крикунов; доктор технічних наук, професор П.Р. Левковець; Рекомендовано до друку Вченою радою Національного транспортного університету (протокол №7 від 25.10.2001 року) Вченою радою Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (протокол №8 від 18.10.2001 року) Президією транспортної академії України (протокол №5 від 14.06.2001 року) та Вченою радою МАНЕБ
Зеркалов Д.В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — К.: Наук. світ, 2001. — 301 с. — Бібліогр.: с. 294-297.
ISBN 966-675-057-0
У навчальному посібнику наведено теоретичні основи і нормативно-правові матеріали щодо забезпечення безпеки громадян у процесі їхньої трудової діяльності й побуту. У ньому відображено сучасний стан нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності людини в повсякденних умовах, екстремальних та надзвичайних ситуаціях. Посібник грунтується на рішеннях Уряду, міністерств та інших центральних органів державної влади, нормах трудового, адміністративного, цивільного права, положеннях та інструкціях, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Законів України «Про надзвичайний стан», «Про пожежну безпеку», «Про дорожний рух» та ін.
Для студентів вищих закладів освіти.
ББК 67.9(4УКР)я73
ISBN 966-675-057-0
Зеркалов Д.В., 2001.

В С Т У П