Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.

Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.
Зміст за розділами:
РОЗДІЛИ 1-3
РОЗДІЛИ 4-5
РОЗДІЛИ 6-8
РОЗДІЛИ 9-11
Додатки

Зеркалов Д.В.
НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення [Електронне видання] Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.
ISBN 978-966-699-681-0
Пропонована читачеві монографія – колективний «портрет» провідного в Європі і головного технічного ВНЗ України. У ній узагальнені і систематизовані опубліковані раніше документи і матеріали, а також представлена нова інформація. В центрі уваги науково-педагогічний персонал і визначні науковці.
Для керівників і науково-педагогічного персоналу ВНЗ України, широкого кола читачів, хто небайдужний до історії освіти і науки в Україні.

Вступ. НТУУ «КПІ» – Лідер технічної освіти України ………………………....................

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ. ОСНОВНІ ВІХИ ...................................................................
Створення КПІ.................................................................................................................
Меценати i засновники КПI: справи i час.........................................................................
Шедевр на Шулявці — дар меценатів Києву..............................................................................
1898-1904: Початок занять в інституті – матеріальна база та організаційна структура.........
1898-1917: Організація навчання в КПІ..............................................................................
Нагрудний знак випускника КПІ........................................................................................
1898-1917: Студенство КПІ у дореволюційні часи..................................................................
Витоки української авіації..................................................................................................
1899-1917: Шулявська республіка та студентські рухи початку 20 сторіччя..........................
1917-1925: КПІ в період громадянської війни.............................................................................
1925-1941: Внесок КПІ в індустріалізацію народного господарства СРСР.............................
1926-2001: Факультет військової підготовки – історія та сучасність.....................................
1941-1945: Київський індустріальний / політехнічний інститут у час Великої вітчизняної війни.............
1941-1945: Фронтовики викладачі, співробітники, випускники і студенти КПІ....................
1941-1943: КПІ в евакуації – підготовка інженерів та дослідна робота для народного господарства і оборони країни......................................................................................................
1943-1951: Реевакуація і відбудова інституту.........................................................................
1945-1961: Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів у повоєнні роки................
Ректори Київської політехніки.............................................................................................
Науково-навчальні заклади України, створені на базі підрозділів КПІ...................................
Військовому інституту КПІ – 90 років: сторінки історії та кроки в майбутнє.......................
Джерело унікальної інформації. Перший звіт КПІ (1899 р.).....................................................
Збірка фотографій з альбому Кирпичова В.Л.............................................................................

Розділ 2. РЕКТОРИ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ.............................................................................
1898 – 1902. Кирпичов Віктор Львович, профессор...................................................................
1902 – 1904. Коновалов Михайло Іванович, професор...............................................................
1904 – 1905. Зворикін Костянтин Олександрович, професор...................................................
1905 – 1906. Чирвінський Микола Петрович, професор...........................................................
1906 – 1908. Тимофєєв Володимир Федорович, професор........................................................
1908 – 1911. Дементьєв Костянтин Григорович, професор.......................................................
1911 – 1917. Жуков Іван Діомидович, професр..........................................................................
1917 – 1919. Єрченко Петро Феофанович, професор................................................................
1919 – 1920. Де-Метц Георгій Георгійович, професор..............................................................
1919 – 1920. Ступін Олекса Якович, в.о.ректора, профеор.......................................................
1920 – 1921. Веселовський Сергій Феофанович, професор.......................................................
03.1921 – 12.1921. Кухаренко Іван Антонович, професор.........................................................
1921 – 1929. Бобров Вікторін Флавіанович, професор...............................................................
1929 – 1930. Мельников Дмитро Федорович, професор............................................................
1934 – 1936. Єфімов Микола Пилипович, професор..................................................................
12.1936-08.1937. Жихарев Павло Григорович, професор..........................................................
1937–1941. Шпилько Микола Пилипович, професор.................................................................
1944–1952, 1955–1971. Плигунов Олександр Сергійович, професор.......................................
1952 – 1955. Гриднєв Віталій Никифорович, академік АН УРСР.............................................
09.1955 –12.1955. Швець Іван Трофихимович, академік АН УРСР..........................................
1971 – 1987. Денисенко Григорій Іванович, член-кореспондент АН УРСР.............................
1987 – 1992. Таланчук Петро Михайлович, професор.............................................................
1992 – 2012. Згуровський Михайло Захарович, академік АН УРСР.........................................

Розділ 3. ВИЗНАЧНІ НАУКОВЦІ – ЗАСНОВНИКИ НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ НТУУ «КПІ» ................
Відкриття пам’ятників видатним конструкторам.......................................................................
Кирпичов Віктор Львович(1845–1913)..................................................................................
Патон Євген Оскарович(1870–1953) і ПАТОН Борис Евгеньевич............................................
Сікорський Ігор Іванович (1889–1972)................................................................................
Кільчевський Микола Олександрович(1909–1979).....................................................................
Плотніков Володимир Олександрович(1873–1947)....................................................................
Тимошенко Степан Прокопович (1878–1972).............................................................................
Писаржевський Лев Володимирович (1871–1938.......................................................................
Люлька Архип Михайлович (1908–1984)....................................................................................
Писаренко Георгій Степанович (1910–2001)...............................................................................
Кравчук Михайло Пилипович (1892–1942).................................................................................
Челомей Володимир Миколайович (1914–1984).........................................................................
Корольов Сергій Павлович (1906–1966)......................................................................................
Мікулін Олександр Олександрович (1895–1985).....................................................................
Вул Бенціон Мойсейович (1903–1985)..................................................................................
Вінтер Олександр Васильович (1878–1958).............................................................................
Бардін Іван Павлович (1883–1960)........................................................................................
Люльєв Лев Веніамінович (1908–1985)...................................................................................
Трефілов Віктор Іванович (1930–2001).................................................................................
Динник Олександр Михайлович (1876-1950)..........................................................................
Симинський Костянтин Костянтинович (1879-1932)..................................................................
Кобелєв Олександр Васильович..........................................................................................

Розділ 4. ВИЗНАЧНІ НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ КПІ.....................................................................
Артем'єв Микола Андрійович.............................................................................................
Башта Трифон Максимович .............................................................................................
Винославський Василь Миколайович..................................................................................
Горделадзе Шалва Георгійович.........................................................................................
Делоне Микола Борисович...............................................................................................
Єрмаков Василь Петрович...............................................................................................
Зморович Валентин Анатолійович................................................................................................
Котельников Олександр Петрович.....................................................................................
Окулов Петро Володимирович..........................................................................................
Остаф'єв Володимир Олександрович..................................................................................
Павловський Михайло Антонович......................................................................................
Пащенко Олександр Олександрович...................................................................................
Путята Тетяна Василівна..................................................................................................
Радціг Олександр Олександрович.......................................................................................
Сігорський Віталій Петрович.............................................................................................
Христич Володимир Олександрович..................................................................................
Чиженко Іван Миронович...............................................................................................
Штаєрман Ілля Якович..................................................................................................
Видатний математик Євген Вікторовський..........................................................................
Павловський Михайло Антонович. Фундатор української школи гіроскопістів....................
Горлицький Лев Ізраїлевич. Творець зброї перемоги.................................................................
Ільченко Михайло Юхимович.............................................................................................
Якименко Юрій Іванович.................................................................................................
Вул Бенціон Моісейович................................................................................................
Ломоносов Юрій Володимирович – творець першого тепловоза.............................................
Бар’яхтар Віктор Григорович. ВІТАЄМО із ювілеєм.................................................................
Кудашев Олександр Сергійович. Першовідкривач повітроплавання в Росії........................
Яремчук Федір Петрович. Пам’яті вчителя. До 90-річчя від дня народження.......................
Явойський Володимир Іванович. До 100-річчя від дня народження........................................
Серенсен Сергій Володимирович....................................................................................
Нечаєв Олексій Васильович...........................................................................................
Косинський Володимир Андрійович...................................................................................
Симінський Костянтин Костянтинович...............................................................................
Радціг Олександр Олександрович.....................................................................................
Обозненко Ігор Леонідович. Пам’яті видатного вченого і педагога.........................................
Вінтер Олександр Васильович........................................................................................
Григорович Дмитро Павлович. Життя і літаки...........................................................................
Шутько Олександр Петрович. До 70-річчя з дня народження..................................................
Пащенко Олександр Олександрович...............................................................................
Самсонов Григорій Валентинович......................................................................................
Реформатський Сергій Миколайович................................................................................
Лисін Борис Савелійович. Життя віддане науці. До 125-річчя від дня народження академіка ..........
Калінін Костянтин Олексійович. Перерваний політ...................................................................
Тетельбаум Семен Ісакович – видатний політехнік....................................................................
Удовенко Володимир Вікторович – Учений і педагог. 100-річчя з дня народження.............
Синиця Григорій Іванович. До 100-річчя з дня народження.....................................................
Воллернер Наум Пилипович..........................................................................................
Некрасов Михайло Макарович. До сторiччя з дня народження................................................
Ігор Олегович Мікульонок. Шлях винахідника......................................................................
Гриднєв Віталій Никифорович. Діяльність академіка у КПІ.....................................................
Геращенко Олег Аркадійович. Засновник української школи теплометрії.............................
Родін Петро Родіонович..................................................................................................
Яворовський Вадим Миколайович....................................................................................
Кудрявцев Іван Васильович – засновник НДІ «Квант»............................................................
Вознюк Василь Іванович – засновник першого ракетного випробувального полігону Капустин Яр .....
Андерс Федір – конструктор першого українського дирижабля...............................................
Брати Касяненки: політ крізь морок часу............................................................................
Володимир Григор’єв і Федір Терещенко. Різні долі, спільний шлях......................................

Розділ 5. ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ ТА ПРОФЕСОРИ НТУУ “КПІ”......................................................
Карп Ігор...................................................................................................................
Найдек Володимир.......................................................................................................
Немошкаленко Володимир..............................................................................................
Новіков Микола............................................................................................................
Етика вченого та організатора науки.Штрихи до портрету академіка Б. Є. Патона...............
Садлак Ян...............................................................................................................
Трефілов Віктор............................................................................................................
Шидловський Анатолій..................................................................................................
Васильєв Юрій Сергійович..............................................................................................

Розділ 6. ІНСТИТУТИ І ФАКУЛЬТЕТИ КПІ ..........................................................................
Інститути .................................................................................................................
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» – ННК «ІПСА» .....
Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС ..........................................
Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацiї – ВІТІ..............................................
Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ..................................................................................
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ........................................................
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації – ІСЗЗІ .................................................
Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ..............................................................................
Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ....................................................................................
Інститут моніторингу якості освіти – ІМЯО................................................................................
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» – НМК «ІПО»...........
Факультети
Зварювальний факультет – ЗФ ................................................................................
Інженерно-фiзичний факультет – ІФФ...........................................................................
Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ...............................................................................
Міжуніверситетський медико-інженерний факультет – ММІФ ..............................................
Приладобудiвний факультет – ПБФ ................................................................................
Радiотехнiчний факультет – РТФ.................................................................................
Теплоенергетичний факультет – ТЕФ.............................................................................
Факультет авiацiйних i космiчних систем – ФАКС ..................................................................
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ..............................................................................
Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА...........................................................
Факультет електронiки – ФЕЛ .......................................................................................
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ ..................................................
Факультет лiнгвiстики – ФЛ ........................................................................................
Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ .......................................................................
Факультет соціології і права – ФСП..............................................................................
Факультет прикладної математики – ФПМ ...............................................................................
Фiзико-математичний факультет – ФМФ ..................................................................................
Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ ............................................................................
Міжнародний факультет – МФ.........................................................................................
Спільний факультет машинобудування – CФМ.......................................................................
Славутицька філія НТУУ «КПІ»........................................................................................

Розділ 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ...................................
Департамент науки та інноватики....................................................................................
Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті.........................................
Положення про дослідницький університет...........................................................................
Науково-дослідні інститути.............................................................................................
Науково-технічна бібліотека...........................................................................................
Державний політехнічний музей....................................................................................
Вчена Рада НТУУ «КПІ»................................................................................................
Науковий парк «Київска політехніка».............................................................................
Науковотехнічне обєднання «КПІ-Телеком».........................................................................
Аспірантура, докторантура.............................................................................................
Спеціалізовані вчені ради...............................................................................................
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року...................................
Наукові видання НТУУ «КПІ»........................................................................................

Розділ 8. Департаменти КПІ .........................................................................................
Департамент навчальної роботи НТУУ «КПІ»–ДНВ.................................................................
Департамент навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ» –ДНВР..............................................
Департамент науки та інноватики НТУУ «КПІ»........................................................................
Департамент міжнародного співробітництва – ДМС.................................................................
Департамент адміністративно-господарської роботи –ДАГР...................................................
Вузи-партнери НТУУ “КПI”.........................................................................................
Щотижнева газета «Київський політехнік»......................................................................
Журнал Наукові вісті НТУУ «КПІ».............................................................................................
Сайти мережі НТУУ «КПІ...................................................................................................

Розділ 9. МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ'Я, ВІДПОЧИНОК ТА СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ В КПІ .
Поліклініка КПІ..........................................................................................................
Студентський Санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ»..............................................................
Оздоровчий комплекс „Маяк”......................................................................................
Студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір “Глобус” ...............................................
Студентський військово-спортивний табір „Сосновий”. Друге народження..........................
Профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»..................................................................
Навчаємо бути здоровими...............................................................................................
Аеробіка – приємний шлях до краси і здоров’я.......................................................................
Спортивне життя.............................................................................................................
Клуб дельтапланерного спорту НТУУ “КПІ” “Альтаїр”: мистецтво вільних польотів..........
Туристичний клуб КПІ «СКІФ»..................................................................................
Золотий регбійний м'яч у «Політехніка»..........................................................................
Центр культури та мистецтв НТУУ «КПI»...............................................................................
Народна академічна хорова капела КПІ.............................................................................
Естрадний театр аматорів “ЕТА”.....................................................................................
Естрадному театру аматорів ЕТА – 50 років................................................................................
Факультет гумору: нарис історії найстарішого в світі студентського комедійного театру..
Ансамбль народного танца «Политехник»..................................................................................

Розділ 10. РЕПОРТАЖІ, НАРИСИ, ВІЗИТКИ З ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ».........................................
Ялини були не завжди...................................................................................................
Загадкові щербини .......................................................................................................
Першотравень на Шулявці..............................................................................................
Чому Шулявка зветься «Шулявкою» || з минулого.....................................................................
Як було зруйновано «Шулявську січ»..........................................................................
Пимоненко Микола Корнилійович. До 150-річчя з дня народження.........................................
Відкриття Малого спортивного ядра..............................................................................
Авіаконструктор Костянтин Калінін..................................................................................
Іван Ле – перший редактор “Київського політехніка”...............................................................
Профспілка КПІ: перші сторінки столітньої історії...................................................................
Народна академічна хорова капела Київського політехнічного інституту..............................
Наш девіз – бути першими [доповідь ректора М.З. Згуровського на сесії професорсько-викладацького складу 30.09.07]....................................................................................................
Смогоржевський Олександр Степанович. До 115-річчя від дня народження.........................
Огієвський Володимир Васильович. Платан професора............................................................
Зморович Валентин Анатолійович. До 100-річчя з дня народження вченого-математика і педагога ...
Мозговой Микола Іларіонович – видатний винахідник і вчений випускник КПІ..................
Фещенко-Чопівський Іван Адріянович. Визначний металознавець і громадський діяч.
До 125-річчя від дня народження................................................................................
Равська Наталія Сергіївна. Щастя – це бути потрібною людям................................................
ХХХII Міжнародна науково-технічна конференція Електроніка і нанотехнології.................

Розділ 11. РЕЙТИНГ НТУУ «КПІ» 2012. НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ..............
Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі............
Терниста дорога до вершини п'єдесталу. Звітна доповідь ректора НТУУ «КПІ» М. З. Згуровського на конференції трудового колективу 12 вересня 2011 р...................................
Еволюція вищої освіти: від регіонального масштабу до глобального......................................
Рейтинг вузів «Топ-200 Україна» Рейтингову таблицю очолює НТУУ «КПІ».......................
Рейтинг Webometrics 2012 - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину»...............
Рейтинг ВНЗ «Компас - 2011»......................................................................................
Рейтинг МОНУ 2007: Ранжування університетів – крок до відкритості та прозорості вищої освіти ........
Двадцять років ранжирування університетів.......................................................................

ДОДАТКИ....................................................................................................................
Матеріали з історії КПІ..................................................................................................
Територіальне розміщення університету КПІ.............................................................................
Фотографії з альбома, подарованого ректору Кирпичову в 1902 році.....................................